Partners

Stichting Compoworld - gemeente-lelystad-logoStichting Compoworld - Ten CateStichting Compoworld - omfl-1Stichting Compoworld - gemeentelogo-PNG-01_Almere_.pngStichting Compoworld - NLR_Logo_500px.pngStichting Compoworld - fokker-1Stichting Compoworld - ico-1Stichting Compoworld - DTCStichting Compoworld - windesheimflevoland-1Stichting Compoworld - vabo-1

Sponsorship

De stichting CompoWorld is een organisatie waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid samenwerken. De stichting heeft geen winstdoelstelling maar beoogt in Noordelijk Flevoland een vestigingsklimaat te ontwikkelen dat aantrekkelijk is voor bedrijven die composiet producten ontwikkelen en fabriceren. De CompoWorld activiteiten voor de periode 2012-2015 zijn gedetailleerd beschreven in het CompoWorld Masterplan en worden uitgevoerd met ondersteuning vanuit het bestuur en programmabureau.

De meerwaarde voor de overheid ligt in het behouden en ontwikkelen van (hoogwaardige) werkgelegenheid. Toch kan dat alleen als er sprake is van een vitale coalitie met bedrijven en kennisinstellingen. Binnen een vitale coalitie geldt het principe van geven en nemen. Vandaar dat bedrijven en kennisinstellingen in meer of mindere mate profiteren van de activiteiten van Stichting CompoWorld. Daar tegenover staat dat er ook een bijdrage wordt verwacht van de bedrijven en kennisinstellingen. Belangrijk daarbij is dat met name het programmamanagement (bestuur en programmabureau) in min of meer gelijke mate door de drie coalitiepartners wordt gefinancierd, ook als opmaat voor een zelfstandig functioneren van de stichting na 2015.

Vandaar dat aan bedrijven, kennisinstellingen en andere betrokken partijen een sponsorbijdrage wordt gevraagd. Deze sponsorbijdrage is afhankelijk van de mate waarin partijen voordeel hebben bij het goed functioneren van CompoWorld. Er zijn drie soorten sponsors:

  • Gold sponsor (EUR 10.000, exclusief BTW): partijen die voor meer jaren participeren in het Masterplan;
  • Silver sponsor (EUR 5.000, exclusief BTW): partijen die eenmalig participeren in het masterplan of partijen die ook al op andere wijze een bijdrage leveren;
  • Bronze sponsor (EUR 1.000, exclusief BTW): partijen die betrokken willen zijn bij CompoWorld en gebruik maken van CompoWorld faciliteiten.

De CompoWorld sponsorfaciliteiten zijn voor alle sponsoren beschikbaar en bestaan uit:

  • Vermelding van logo’s op website, flyers en presentaties van CompoWorld. 
  • Gebruik maken van de CompoWorld stand.
  • Vermelding (waar mogelijk) in publicaties, (social) media en vakbladen.
  • Gratis gebruik van de vacature-, stage- en kennisbank.
  • Exposant met naar eigen inzicht in te richten stand op het tweedaags CompoWorld jaarcongres medio november te Emmeloord.
  • Reductie op Masterclass Composieten bij Windesheim.